Bahá’í principper

Menneskehedens enhed.

Selvstændig søgen efter sandhed.

Lige muligheder og rettigheder for mand og kvinde.

Religionernes essentielle enhed.

Overensstemmelse mellem religion og videnskab.

Religion skal være årsag til kærlighed og enhed.

Afskaffelse af alle fordomme, som f.eks. racemæssige, religiøse eller politiske.

Universel skolegang skal være obligatorisk og tilgængelig for alle.

Indførelse af et universelt hjælpesprog.

Løsning af de økonomiske spørgsmål gennem åndelig forståelse.

Opbygning af en international domstol.

Læs mere på bahai.dk.

Bahá’ierne i København