Andagtsmøder

Inspiration, motivation, formål, mening – alle er væsentlige når man forsøger at vurdere om ens liv er på rette spor.

Man er dagligt hårdt presset for at føle ovennævnte motivation eller se en mening, og ens positive og håbefulde udsyn udfordres med hver tanke og hver oplevelse.

Inspiration og fornyelse

Ifølge bahá’í-skrifterne giver Guds Ord inspiration, glæder hjertet, og fornyer ens følelse af formål.

Bahá’íer holder derfor andagtsmøder i eget hjem eller andre lokaliteter, for at drage nytte af disse fordele gennem bøn og læsning – både bahá’í skrifter og andre skrifter, for at skabe en atmosfære af enhed og harmoni. Bøn er et centralt element i alle religiøse traditioner, og disse møder understreger dens universelle karakter.

Møderne, ofte enkle, har en række elementer til at rumme deltagere uanset deres religiøse baggrund. Musik, mad og diskussion er ofte til stede, selvom det primære formål er at bruge bønnens magt til at forvandle, samle, og revitalisere.

En forfriskende tilflugt

For mange bliver disse sammenkomster en forfriskende tilflugt fra disharmoniske og nedslidende aspekter af hverdagen. Deltagerne er i stand til at meditere på åndelige principper og få nogle forskellige perspektiver på, hvordan disse principper kan anvendes i deres daglige liv.

Ring til +45 31 66 12 44 for mere information.

Bahá’ierne i København