Kategoriarkiv: Internationale nyheder

Den brasilianske præsidents invitation

Som svar på en invitation fra Brasiliens præsident Dilma Rousseff har Det Universelle Retfærdighedens Hus sendt et budskab til landets folk og alle andre i anledning af Det 20. Verdensmesterskab i Fodbold¸ som startede i går.

Præsident Rousseff har skrevet til Det Universelle Retfærdighedens Hus og inviteret det til at komme med en udtalelse for at fremme verdensfred og harmoni blandt verdens mennesker. Hun gav også udtryk for at hun var overbevist om, at budskabet ville bidrage til at fremme almene menneskelige værdier. Andre religionsledere er også blevet anmodet om at sende budskaber. Præsidentens brev henviste til den brasilianske regerings ønske om at bruge lejligheden ved Verdensmesterskaberne til at fremme fredssagen og bekæmpe alle former for racediskrimination.

Budskabet fra Det Universelle Retfærdighedens Hus dateret 6. juni 2014 findes her oversat til dansk.

Kilde: Bahá’í World News Service. Den originale artikel (på engelsk)..

Opfordring til religiøs tolerance og sameksistens

OPFORDRINGEN TIL RELIGIØS TOLERANCE OG SAMEKSISTENS MED BAHÁ’ÍERNE GIVER EKKO HOS MUSLIMSKE LEDERE FLERE STEDER I VERDEN

Flere muslimske ledere har udtalt støtte til den ældre iranske gejstlige, der i sidste måned gav udtryk for at Iran burde have religiøs tolerance og sørge for sameksistens med andre religioner i Iran, herunder bahá’í-religionen. Formanden for Universal Interfaith Peace Mission i Pakistan, Allama Abulfateh G. R. Chrishti, har udtalt at bahá’íerne I Iran bliver forfulgt, fordi religion nu om stunder er blevet fejlfortolket af de religio-politiske, og udnyttet til deres egne interesser. Ayatollah Tehranis stemme bør høres, da han risikerer livet ved at rejse spørgmålet sikkerhed for en religiøs mnoritet i Iran.

Grundlæggeren af British Muslim Forum har udtalt, at han håber, at Tehranis iniativ vil resulterer i at bibringe en bedre forståelse mellem muslimer og bahá’íer i Iran og andre steder. British Muslim Forum lykønsker ayatollahen for hans modige og værdige handling og håber inderligt, at det vil åbne døren for en konstruktive inter-religiøse relationer mellem de to religiøse samfund i Iran.

I Bahrain er lignende støtte kommet fra en prominent muslimsk journalist Es’haq Al-Skeik, som skriver at Tehranis gave ti bahá’íernevar en handling, der reflekterer en større forståelse af Den Hellige Korans opfordring til religiøs sameksistens. Al-Sheik skriver, at mennesker har frihed til at beslutte, hvilken religion de ønsker at tilhøre – alle religioner, uden undtagelse har teologisk samme rang i en artikel med overskriften: ”Tillad Bahá’í religionen blandt os.”

En højtstående gejstlig, Hojatoleslam Mohammad Taghi Fazel Meybodi, erklærede uden at omtale ayatolleh Tehran, at de fortolkninger ad islam, der påstår, at bahá’íerne er urene ikke er korrekt – og at bahá’í érne derfor skal nyde lige rettigheder med andre i landet. I overensstemmelse med de borgerlige rettigheder som alle borgere i et and har, bør muslimer, bahá’íer, zoroastrier og alle andre mennesker som har en eller anden religion, nyde samme rettigheder, som alle andre borgere i landet. Der bør ikke gøres forskel på en bahá’í, en jøde og andre religiøse minoriteter i retten til f. eks til skolegang og uddannelse, retten til at tjene til livets ophold, retten til selv at vælge, hvor man vil bo osv.

Læs mere på engelsk på Bahá’í World News Service

Ayatollah Tehranis gave giver anledning til samtaler om religiøs samhørighed

Den gave, som en ældre iransk gejstlig har givet til bahá’í verdenssamfundet, har fået en global samtale i gang om religiøs samhørighed. Der er kommet mange udtalelser fra prominente personer i Storbritannien, USA, Spanien, Indien og mange andre lande. Ærkebiskoppen for den katolske kirke i Storbritannien har således udtalt: ”I interreligiøse relationer er det vigtigt at tilhængerne af forskellige religioner kommer til at forstå hinanden bedre og med større sympati. Denne udvikling i den iranske kontekst er derfor særlig væsentlig og velkommen.”

Illumineret kaligrafi af Ayatollah Abol-Hamid Tehrani med ord af Baha'u'llah.
Illumineret kaligrafi af Ayatollah Abol-Hamid Tehrani med ord af Baha’u’llah.

Den koptiske kirkes biskop i Storbritannien har også udsendt en udtalelse, hvori han bl. a. roser Ayatollah Tehrani og siger, at det at fremme tolerance og sameksistens vil ” blive mere tydeligt ikke blot i Iran men også i hele Mellemøsten og verden.”

Et medlem af det hollandske parlament, skrev på sin blog: ”Denne ayatollahs aktion er vigtig og står ikke alene. Der er et voksende antal religiøse lærde som tilsammen har en konstruktiv og principiel stemme [for religiøs sameksistens], der fortjener at blive støttet og fremmet.”

I Spanien skrev repræsentanter for den humanistske bevægelse Comunidad del Mensaje de Silo de Alcala de Henares et åbent brev til den iranske ambassade i Spanien, hvor de roste ayatollahen og opfordrede til større religiøs tolerance.

”Ayatollah Tehranis budskab”, skrev en amerikansk professor, Michael Karlberg, på the Faith Street Website, ”behøves i Iran, og denne handling er en model, der burde efterlignes af flere tænksomme og modige iranere, det er et budskab og hans handling er alment relevant. Det er et tilbud om en oplyst diskurs og en oplyst aktion, som fortjener støtte og efterligning i alle nationer, hvor fordomme og intolerance stadig findes.”

Ayatollah Tehranis gave blev offentliggjort den 7. april 2014, da han lagde et billede af et illumineret grafisk værk med flere citater fra Bahá’u’lláhs bog Kitáb-i-Aqdas. Midt i værket er følgende ord: ”Omgås tilhængerne af alle religioner i venskab og samhørighed.” Det kaligrafiske værk blev ledsaget af en tre sider lang udtalelse, som bl a. sagde: ”Jeg giver dette dyrebare symbol – et udtryk for sympati og omsorg fra mig på vegne af alle mine fordomsfrie medborgere, som respekterer andre for deres menneskelighed og ikke for deres religion eller måde at tilbede Gud på – til alle verdens bahá’íer, især til bahá’íerne i Iran, som lider på utallige måder på grund af blind religiøs intolerance.”

Der er også en voksende diskussion i den arabiske verden om virkningen og det vigtige i ayatollah Tehranis aktion.

Læs mere på Bahá’í World News Service